Staj Başvuruları
06 Haziran 2023

İstanbul İli için yapılacak staj başvurularının (dönem içi ve yaz stajları) kabulü, değerlendirilmesi ve yerleştirme işlemleri İl Sağlık Müdürlüğü Eğitim Birimince yapılmakta olup hastanemizce zorunlu veya gönüllü fark etmeksizin şahsen staj başvurusu kabul edilmemektedir.

Dönem içi/ yaz stajı başvurularında il içinde eğitim veren üniversitelerin kariyer merkezi veya insan kaynakları ofisi aracılığı ile başvurular İl Sağlık Müdürlüğüne gönderilmekte, yapılan değerlendirme, ihtiyaç ve kontenjan durumuna göre kabul edilen öğrencilerin listelerinin resmi yazı ile hastanemize gönderilmesini müteakiben öğrenciler evrak teslimi ve uyum eğitimi sonrası staja başlatılmaktadır. . İlimizde eğitim veren yükseköğretim kurumlarının fazlalığı sebebi ile dönem içinde il dışı başvurular değerlendirilememektedir.

Sağlık alanlarında öğrenim görmekte olan üniversite öğrencilerinin yaz stajı başvuruları; Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığının “Kariyer Kapısı ”Ulusal Staj Platformu (USP) uygulaması olan https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr web adresi üzerinden e-devlet aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. İl dışı başvurular kontenjan dahilinde sadece Ulusal Staj Platformu üzerinden değerlendirilmektedir. Ulusal Staj Platformu için İl Sağlık Müdürlüğü yetkili olup hastanemizce bahse konu platformun görüntülenmesi veya başvuruların kabulü mümkün değildir.

Bu kapsamda Müdürlüğümüze ya da hastanemize şahsen staj başvurusu yapılmayacaktır.

Sağlık alanı dışında öğrenci alınmamakta olup, Müdürlüğümüzce belirlenen sağlık alanlarından staj kabulü yapılmaktadır.

            Onay verilen tüm öğrenciler; staja başlayacakları gün istenen tüm evrakları eğitim birimimize eksiksiz teslim etmek zorundadır.


Staja Başlama.jpg