ATP (Ayaktan Terapi Programı)
28 Mayıs 2019

Bilgilendirme, baş etme, motivasyon kazandırma, kaymayı önleme ve ayıklığı sürdürmeyi amaçlayan ayaktan terapi programı psiko-drama, psiko-eğitim, etkileşimsel terapitekniklerinin kullanıldığı grup terapisini içermektedir.