Kurucumuz

mazharosman.jpg
Ord. Prof. Dr. Mazhar Osman, (D. 1884, Ö.31.Ağustos 1951) Türkiye’de ilk modern ruh sağlığı hastanesini kuran Türk hekimidir.

 
1904 yılında "Askeri Tıbbiye" bitiren Mazhar Osman, "Gülhane Askeri Tıbbiyede Muallim muavinliğine(bugünkü karşılığı Doçent) getirilmiştir. 1908 devriminden sonra bilgi ve görgüsünü geliştirmek için Almanya’ya gitmiş. Berlin ve Münih kliniklerinde incelemelerde bulunmuştur. 1911 de ülkesine dönüp Gülhane hastanesinde hoca olmuştur. Balkan harbine katılmıştır. Birinci dünya savaşında Fransızlara bağlı olan şişli hastanesine devletin el koyması sonrasında bu hastanenin müşahadehane başhekimliği ve Haydarpaşa hastanesi sinir mütahassıslığı yapmıştır. İşgal yıllarında Toptaşı ve Zeyneb Kamil hastanelerinin başhekimliğinde bulunmuştur.
 
Prof .Dr. Mazhar  Osman Toptaşı Bimarhanesinin başına geçtikten sonra eski sistem tedavilerini değiştirmeyi başarmış etrafında topladığı genç hekimlere asabiye ve akliye şubesinin önemini anlatmaya çalışmış ve bu dalda bir ekol olmuştur.
 
Öğrencilerini batı ülkelerine göndererek gelişmelerini sağlamıştır. O dönemde İstanbul hastanelerinin tamamının, Anadolu hastanelerinin ise büyük bir kısmının asabiye ve akliye şubelerinin başındakileri yetiştiren kişi olmuştur.
 
Prof. Dr. Mazhar  Osman Uzman 1924’ te başlayıp 1927’yılına kadar süren dönemde Bimarhaneyi Toptaşın’dan olanakları genişlemeye uygun ve o zamanlar şehir dışında olan Bakırköy’de Reşadiye kışlası binalarına nakletmiştir. Kurucusu olduğu hastanenin başhekimliğini 1941 yılına kadar sürdürmüştür. 
 
Prof. Dr.Mazhar  Osman Uzman 1932 yılında üniversite devriminde Psikiyatri Kliniği Ordinaryüs Profesörü olmuştur. Aynı zamanda 1918 yılından itibaren sürdürdüğü Şişli Fransız hastanesinin başhekimliğini de sürdürmüştür.
 
Ord.Prof.Dr. Mazhar  Osman’ın  "Tababeti-i Ruhiye", Psikiyatri, Akıl hastalıkları, Sinir hastalıkları(iki cilt)"Zatüd-dima-i İstilai", "Sıhhat Almanağı", "Keyif Veren Zehirler", "Klinik Cephesinden Alkolizma", "Cinnet-i Meşahir-maupassant", “Sıhhi hikâyeler”, “Konferanslar”, “Lepra ile mücadele”  gibi kitapları ve “Güneş çarpması ve donma” gibi tercüme ettiği kitabı "Esrarla Erken Bunama" konusunda o zamanki adı ile Cemiyet-i Akvam'ın isteği ile hazırlanmış değerli bir de raporu vardır. Bundan başka başyazarlığını yaptığı “Tababeti Seriyiye”, “Tababeti Hazıra” ve “Sıhhi Sahifelerde” tıp içi ve dışı yazılar yazmıştır. 
 
Ord. Prof.Dr. Mazhar  Osman kurucusu olduğu İçki ile Mücadele Cemiyetinin 25 sene, Türk Tıp Cemiyetinin 7 sene, yine kurucularından olduğu Akıl ve Sinir Hastalıkları Cemiyetinin 25 yıldan uzun sürede başkanlığını yapmıştır. Aynı zamanda Sağlık şurası üyeliği yapmıştır.