Müdür
07 Şubat 2022

Ali Osman TUNCAY.JPG

Ali Osman TUNCAY

Ali Osman TUNCAY, 1976 yılında Kastamonu ili Taşköprü ilçesinde doğdu. 1999 yılında Anadolu Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Ön Lisans ve 2002 yılında Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İşletme Lisans Bölümünü bitirdi. 2009 yılında Beykent Üniversitesinde de Sosyal Bilimler Enstitüsü Hastane ve Sağlık Kurumları Yöneticiliği yüksek lisansını tamamladı. 1996-1998 yıllarında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde, 1998-2004 yıllarında Gaziantep 112 Acil Yardım ve Kurtarmada, 2004-2014 yıllarında İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Özel Tanı ve Tedavi Merkezleri Şubesinde Sağlık Memuru olarak çalıştı. 2014-2021 yıllarında Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı-6 Hastane Hizmetleri Biriminde Uzman olarak görev yaptı. 2017 yılında Milli Eğitim Bakanlığı Bilgisayar Programları Kurs Sertifikası, 2005 yılında Sağlık Bakanlığı JCI Süreç ve Belgeleme Eğitimi Sertifikalı Eğitim Programı, 2010 yılında Sağlık Bakanlığı SKYS-TSİM Çalıştayı, 2013 yılında Afet ve Acil Kurtarma Eğitimi, 2015 yılında Sağlık Bakanlığı Eğitim-İKYS Çalıştayı, 2016 yılında Klinik Araştırmalar Sempozyumu konulu eğitim programları ve çalıştaylara katıldı. Ali Osman TUNCAY, 2021 Kasım ayında Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesine Destek ve Kalite Müdürü olarak atanmış olup halen aynı görevi yürütmektedir.