T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir
Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Hizmet Veren Hekimler


ÜNVANADISOYADIKADRO ÜNVANIBRANŞ
DOÇENT DOKTORERHANEMELEĞİTİM GÖREVLİSİBEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ
DOÇENT DOKTORLÜTFİŞİNASİ POSTALCIEĞİTİM GÖREVLİSİBEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ
UZMAN DOKTORAYŞEGÜLÖZDEMİR OVALIOĞLUUZMANBEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ
UZMAN DOKTORHASANBURAK GÜNDÜZUZMANBEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ
UZMAN DOKTORMURADASİLTÜRKUZMANBEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ
UZMAN DOKTORMÜSLÜMGÜNEŞUZMANBEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ
UZMAN DOKTORÖZDENERHAN SOFUOĞLUUZMANBEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ
UZMAN DOKTORUZAYERDOĞANUZMANBEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ
UZMAN DOKTORTALAT CEMOVALIOĞLUUZMANBEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ
UZMAN DOKTORBÜLENT TİMURDEMİRGİLBAŞASİSTANBEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ
UZMAN DOKTORMUSTAFA LEVENTUYSALBAŞASİSTANBEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ
UZMAN DOKTOROSMANTANRIVERDİBAŞASİSTANBEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ
UZMAN DOKTOR YUNUS EMREDURMUŞUZMANBEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ