T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir
Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Hizmet Veren Hekimler


ÜNVANADISOYADIKADRO ÜNVANIBRANŞ
UZMAN DOKTORAYŞEGÜLERMİŞUZMAN DOKTORPSİKİYATRİ
UZMAN DOKTORMENEKŞE SILA YAZARUZMAN DOKTORPSİKİYATRİ