AR-GE
12 Şubat 2018

Çalışma Arkadaşlarımızın Dikkatine,

Kurumsal anlamda inovasyon faaliyetlerini desteklemek ve kurumsal AR-GE kültürünün gelişmesine katkı sağlamak amacıyla, hastanemizde BRSHH AR-GE birimi oluşturulmuştur. AR-GE birimi olarak, tüm hastane çalışanlarımızda mevcut olan potansiyeli ortaya çıkarmayı ve hastanemizin gerek TÜBİTAK, gerekse Sağlık Bakanlığı’nın AR-GE projelerinde nitelik ve nicelik açısından daha etkin bir şekilde yer almasını hedefliyoruz.

Tüm mesai arkadaşlarımızı AR-GE Proje Fon Kaynakları ve AR-GE çalışmaları için gerekli kamu mevzuatı konusunda bilgilendirmeyi, Sağlık AR-GE alanında proje yürütürken karşılaştıkları sorunları aşmalarında destek olmayı ve multidisipliner AR-GE faaliyetlerine olanak sağlamak için farklı disiplinlerdeki araştırmacıları bir araya getirecek çalışma ortamları oluşturmayı amaçlıyoruz.

BRSHH web sitemizde yer alan AR-GE sekmesine tıklayarak ulaşabileceğiniz tüm dokümanların, özellikle TÜBİTAK ve Sağlık Bakanlığı Projesi içinde yer almak isteyen ya da daha önce yer almak için girişimde bulunmuş, ancak sorun yaşamış akademisyenlerimize faydalı olacağını umuyoruz.

Kurumumuzda etkin ve etkili koordinasyona yönelik olarak; ulusal ve uluslararası proje fon kaynakları için güncel bilgileri sunabilmek, eğitimler, seminerler, programlar hakkında bilgilendirmeler yapabilmek ve AR-GE projeleri başvuruları hakkında yardımcı olabilmek için yapacağımız duyuruları, web sitemizde yer alan bu linkten takip edebilirsiniz.

Çalıştığınız birimlerle ilgili AR-GE kapsamındaki fikir, öneri ve sorunlarınızı BRSHH AR-GE birimine veya aşağıdaki e-posta adresine iletebilirsiniz.

İletişim:brshh.arge@bakirkoyruhsinir.gov.tr

 

 

BRSHH AR-GE BİRİMİ

Başkan:

Birim Sorumlusu:

ARGE BİRİMLERİNİN KURULMASI, İŞLEYİŞ VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN GENELGE

   

   

  ARGE PROJELERİ KANUN, YÖNETMELİK VE GENELGELER

  ARGE GENEL DÖKÜMANLAR
  SAĞLIK BAKANLIĞI DESTEKLERİ
  TÜBİTAK ARDEB DESTEKLERİ
  DİĞER ARGE KAYNAKLARI
  ETİK KURULLAR
  ARGE BAĞLANTILAR