T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir
Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Aile Bilinçlendirme Toplantıları


Etkin bir bağımlılık tedavisi hasta ve tedavi ekibine ek olarak ailenin de aktif katılımı gerekmektedir. Bu süreçte ailenin bağımlılık hakkında bilgilendirmek, yakınına yönelik uygun tutum ve davranışları öğrenmelerini sağlamak için gerçekleştirilen toplantılardır.