T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir
Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi

ATP (Ayaktan Terapi Programı)


Bilgilendirme, baş etme, motivasyon kazandırma, kaymayı önleme ve ayıklığı sürdürmeyi amaçlayan ayaktan terapi programı psiko-drama, psiko-eğitim, etkileşimsel terapitekniklerinin kullanıldığı grup terapisini içermektedir.