T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir
Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Erişkin İçin Kronik Hastalıklarda Fiziksel Aktivite RehberiErişkin İçin Kronik Hastalıklarda Fiziksel Aktivite Rehberi