T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir
Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Uzaktan Eğitim Yönetim Sistemi


Hastanemiz bünyesinde zaman yönetimi yapmak, tüm personel için eğitimde imkan ve fırsat eşitliği yaratmak, tüm personel tarafından alınması zorunlu periyodik eğitimlerin (verimlilik, kalite, iş sağlığı ve güvenliği, vb.) alınabilmesi, izlenebilmesi ve raporlanabilmesi amacı ile Genel Sekreterliğimizce "Uzaktan Eğitim Yönetim Sistemi Hizmeti" satın alınarak tüm çalışanlarımızın kullanımı için  http://inemps.com/login.php adresinden hizmete açılmıştır. 
 
Uzaktan Eğitim Yönetim Sistemi Hizmeti sunumuna 
http://inemps.com/tanitim/asenkron/ adresinden erişilebilir. 

 

Eğitim Yönetim Birimi