T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir
Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Turistin Sağlığı Hizmeti


01.06.2017 tarih ve 23642684.010.99-1108 sayılı Makam Olur’u yürürlüğe konulan Kamu Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesi 06.07.2020 tarih ve 23642684.010.99- E.1013 sayılı Makam Olur’u ile güncellenmiştir.

 

Söz konusu tarifenin Usul ve Esaslarının “Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Kapsamında Sunulacak Sağlık Hizmetleri Hakkında Yönerge kapsamındaki kişilere sunulan sağlık hizmetlerinin ücretlendirilmesi” başlıklı yazının 5’inci maddesine göre; Hastanemize başvuran “Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Kapsamında” başvuru yapan hastalarımıza “Sağlık Bakanlığı Fiyatının” 3 (üç) katı olarak uygulanmasına karar verilmiştir.