T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir
Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Nihal YILMAZ


                                                                      
                                                                                                                                 Nihal YILMAZ

Nihal YILMAZ, 1983 yılında Sivas ilinde doğdu. Eğitiminin ilk ve ortaöğretimini Pendik Merkez ilköğretim okulunda, lise eğitimini Pendik Lisesi’nde tamamlayan Yılmaz, 2007 yılında Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu'ndan mezun oldu.  2010 yılında Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü Hastane ve Sağlık Kurumları Yöneticiliği Ana Bilim Dalı'nda Yüksek Lisans eğitimini tamamladı. Arel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme-Yönetim Organizasyon bölümünde doktora öğrencisi olarak okul hayatına devam etmektedir. İş hayatına Cerrahpaşa Üniversite hastanesi Beyin Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinde yatak başı hemşiresi olarak göreve başladı. 2010 yılında Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları E.A. Hastanesinde memuriyet hayatına başlayan Yılmaz, ilk olarak Teşhis İlişkili Gruplar (TİG) biriminde görev aldı. 2013 yılında Birim sorumluğu görevine getirildi. 2014 yılından itibaren Müdür Yardımcısı olarak halen görevine devam etmektedir.