T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir
Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Uz. Dr. Talat Cem OVALIOĞLU


                                                                       
                                                                                                    Uz. Dr. Talat Cem OVALIOĞLU