T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir
Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Uz. Dr. Talat Cem OVALIOĞLU


               
                                                                                                                                           
             Uz. Dr. Talat Cem OVALIOĞLU