T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir
Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi

For International Patients


                                                            Health Tourism


         Telephone: (212) 409 15 15                                                                  Email: istanbuleah5.health@saglik.gov.tr

 

Özlem ESKİL ÇİÇEK
Responsible Doctor


Osman AKAY
Responsible
Social Worker
Neurology
/Algology

  • Devrimsel Harika Ertem.jpg