T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir
Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi

05/02/2019

Hemşirelik Hizmetleri Sertifikası


PSİKİYATRİ BİRİMLERİNDE HEMŞİRELİK HİZMETLERİ SERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAMI

2018 YILI 1. DÖNEM KURS DUYURUSU

Kurs Tarihi: 24 Eylül 2018 –09 Kasım 2018

Başvuru  Tarihi: 02 Temmuz- 10 Ağustos 2018

Kurs Merkezi:İstanbul Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Ekte yer alan Psikiyatri Birimlerinde Hemşirelik Hizmetleri Sertifikalı Eğitim Programı Standartları’nda belirtilen katılımcı niteliklerini taşıyan kişiler kursa başvurabilecek olup, adayların başvuru yapmadan önce ekteki tüm dokümanları dikkatlice okumaları gerekmektedir.

Başvuru için Belgeler

  • 1-Başvuru formu (Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü ve Hastane Başhekimi onaylı)
  • 2-Diploma fotokopisi (aslı gibidir)
  • 3-Kimlik fotokopisi (aslı gibidir)

Başvuru için belgelerin Eğitim Koordinatörlüğüne elden teslim edilmesi veya ayse.ozturk11@saglik.gov.tr adresine göndermeleri gerekmektedir.  Bilgilerin ve belgelerin eksik olması veya ilgili imzaların eksik olması durumunda başvurular kabul edilmeyecektir (Hemşire yetkisi ile çalışan kişilerin durumlarını belgelemesi) 

Kursa katılacakların kesin listesi 10 Eylül – 23 Eylül 2018 tarihleri arasında web sitemizden ilan edilecektir.

Ekler:

  1. Resmi Yazı
  2. Psikiyatri Birimlerinde Hemşirelik Hizmetleri Sertifikalı Eğitim Programı Standartları
  3. Sertifikalı Eğitim Programı Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar
  4. Psikiyatri Birimlerinde Hemşirelik Hizmetleri Sertifikalı Eğitim Programı Başvuru Formu

Ayrıntılı bilgi için;

Program Sorumlusu: Ayşe ÖZTÜRK

Tel: 0212 4091515-1744

e-posta: ayse.ozturk11@saglik.gov.tr

https://khgm.saglik.gov.tr/DB/10/15522_bakirkoy-prof-dr_-ma