T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir
Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Hizmet Veren Hekimler


ÜNVANADISOYADIKADRO ÜNVANIBRANŞ
DOÇENT DOKTOR AYSUNSOYSALEĞİTİM GÖREVLİSİNÖROLOJİ
UZMAN DOKTORBELGİN MUNİSEMUTLUAYBAŞASİSTANNÖROLOJİ
UZMAN DOKTORZEYNEPÖZDEMİR ACAR UZMAN DOKTORNÖROLOJİ
UZMAN DOKTORSEZİNALPAYDIN BASLOUZMAN DOKTORNÖROLOJİ
UZMAN DOKTOROYAÖZTÜRKUZMAN DOKTORNÖROLOJİ