T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir
Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Hizmet Veren Hekimler


ÜNVANADISOYADIKADRO ÜNVANIBRANŞ
PROFESÖR DOKTOR AYSUNSOYSALEĞİTİM GÖREVLİSİNÖROLOJİ
DOÇENT DOKTORMUSAÖZTÜRKBAŞASİSTANNÖROLOJİ
DOÇENT DOKTORMESUDE TÜTÜNCÜUZMAN DOKTORNÖROLOJİ
DOÇENT DOKTORMESRURE KÖSEOĞLU
UZMAN DOKTORNÖROLOJİ
DOÇENT DOKTORRABİA GÖKÇENGÖZÜBATIK ÇELİKUZMAN DOKTORNÖROLOJİ
UZMAN DOKTOROYAÖZTÜRKUZMAN DOKTORNÖROLOJİ
UZMAN DOKTORZEYNEPÖZDEMİR ACARUZMAN DOKTOR NÖROLOJİ 
DOÇENT DOKTOR BURCU  YÜKSEL EĞİTİM GÖREVLİSİ NÖROLOJİ