T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir
Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Hizmet Veren Hekimler


ÜNVANADISOYADIKADRO ÜNVANIBRANŞ
UZMAN DOKTORBAHRİ İNCEBAŞASİSTANPSİKİYATRİ
UZMAN DOKTORÖZLEM ZEKİYEÇETİNKAYAUZMAN DOKTORPSİKİYATRİ