T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir
Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Vizyon-Misyon


VİZYONUMUZ
 
Toplum temelli ruh sağlığı sistemine geçişte öncülük eden, uluslararası ölçekte özelikle psikiyatri, nöroloji ve nöroşirurji alanlarında model hastane olmak için ruh sağlığı ve sinir hastalıkları alanında projeler üreten, hastaları ve çalışanlarınca her zaman tercih edilen bir kurum olmaktır.
 
MİSYONUMUZ
 
BRSHH, öncelikli uzmanlığı psikiyatri, nöroloji ve nöroşirurji olmakla birlikte, tüm dallarda hizmet veren tam teşekküllü modern bir hastane ve bir eğitim kurumudur. Bu alanlarda Türkiye’nin en yetkin hekimlerini yetiştirir. BRSHH bir bilim kurumudur. Uzmanlık alanında küresel ölçekte geçerli ve anlam içeren bilgi üretir; bu bilgiyi gerek Türkiye’de gerek dünyada tıp camiası ile düzenli olarak paylaşır. Türkiye’de özellikle psikiyatri, nöroloji ve nöroşirurji alanında bilimsel bilginin duayenidir. Bilimsel veriler ışığında teşhis ve tedavi uygulayan, etik değerlere ve hasta haklarına saygılı, ruh sağlığı ve sinir hastalıkları alanında öncü ve çalışanların onur duyduğu, hastaların güvenerek tercih ettiği bir eğitim ve araştırma hastanesi olarak yoluna devam etmektir.