T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir
Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Müsteşarımız
Prof. Dr. Eyüp GÜMÜŞ

1966 yılı Malatya Darende doğumludur. İlk ve orta eğitimini İstanbul’ da tamamladı. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1990 yılında mezun oldu.  1990-1992 yılları arası Diyarbakır Lice ilçesinde pratisyen hekim olarak çalıştı. 1992 yılında Şişli Hamidiye Etfal Hastanesinde Üroloji ihtisasına başladı. 1997 yılında Üroloji Uzmanı oldu. 2005 yılında Ürolojide Doçent ünvanı aldı. 2006 yılında Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine başhekim ve üroloji kinik şefi olarak atandı.
2012 yılında Üroloji Profesörü oldu. Türk Üroloji Derneği Yönetim Kurulu üyeliği, Avrasya Üroonkoloji Derneği yönetim kurulu üyeliği ve Robotik Cerrahi Derneği başkanlığı görevleri devam etmektedir.
Evli ve iki kız çocuğu babasıdır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.