T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir
Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Başhekim


Prof. Dr. Murat ERKIRAN

 

Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Y. Lisans

İstanbul Tıp Fakültesi

İstanbul Üniversitesi

1992

Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık

Erişkin Psikiyatri

Bakırköy Prof. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi

1997

Doçent

Erişkin Psikiyatri

Bakırköy Prof.Mazhar Osman Ruh sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi

2007-

Doktora Tezi/S. Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte) ve Danışman(lar)ı:

"İki Uçlu Duygudurum Bozukluğu ve Kişilik Bozukluğu Arasındaki İlişki" Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, İstanbul. Tez danışmanı, Muharrem Yaman

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Asistan Dr.

Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi

1993-1997

Uzman Dr.

Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi

1997-2002

Başasistan

Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi

2002-2007

Doçent

Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi

2007

Öğretim görevlisi

Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi

2013

Başhekim

Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi

2012-2015

2017

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:

Türkiye Psikiyatri Derneği

Türk Nöropsikiyatri Derneği

Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği (CETAD)

Anksiyete Bozuklukları Eğitim Araştırma ve Tedavi Derneği

Ödüller:

Erkıran M, Evren C, Güzelhan Y, Erkıran G. Yatarak tedavi gören mani olgularındaki saldırganlık ve kan kolestrol düzeyiyle ilişkisi: Kontrollü bir çalışma. Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji (3P) Dergisi, 2002; 10(3):221-228. 3P Dergisi 2002 Yılı Geleneksel En İyi Araştırma Ödülü

Erkıran M, Karamustafalıoğlu N, Tomruk N, Kahraman E, Alpay N. Ergen ve erişkin başlangıçlı maninin fenomenolojik farklılıkları: Karşılaştırmalı bir çalışma. Türk Psikiyatri Dergisi, 2003; 14(1):21-30. Türk Psikiyatri Dergisi Araştırma Ödülü 2003

ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

A.1      Erkıran M, Özünalan H, Evren C, Aytaçlar S, Kirişçi L, Tarter R. Substance abuse amplifies the risk for violence in schizophrenia spectrum disorder. Addict Behav. 2006 Oct;31(10):1797-805

A. 2     Evren C, Kural S, Erkıran M. Antisocial personality disorder in Turkish substance dependent patients and its relationship with anxiety, depression and history of childhood abuse. Isr J Psychiatry Relat Sci. 2006; 43(1):40-6.

A.3      Karadağ F,Sar V, Tamar-Gurol D, Evren C, Karagoz M, Erkiran M. Dissociative disorders among inpatients with drug or alcohol dependency.   J Clin Psychiatry 2005; 66:1247-1253.

A.4.     Aytaçlar S, Erkıran M, Kirişçi L, Tarter R. Substance abuse and associated psychosocial risk factors among Turkish male adolescents. Addict Behav. 2003; 28(8):1419-1429.

A.5.     Erkıran M, Sönmez G, Evren C, Aytaçlar S, Oral ET. Manik Donemin Faktor Analizine Dayanan Alt-tipleri ve Mizacla Iliskisi. Türk Psikiyatri Dergisi, 2008 Summer;19(2):157-66. Turkish.    

A.6.     Evren C, Evren B, Yancar C, Erkıran M. Temperament and character model of personality profile of alcohol- and drug-dependent inpatients. Comp. Psychiatry, 2007 May-Jun;48(3):283-8. Epub 2007 Jan 30.

A.7.    Ermis A, Erkiran M, Dasdemir S, Turkcan AS, Ceylan ME, Bireller ES, Cakmakoglu B. The relationship between catechol-O-methyltransferase gene Val158Met (COMT) polymorphism and premorbid cannabis use in Turkish male patients with schizophrenia. In Vivo. 2015 Jan-Feb;29(1):129-32.

A.8.     Alnıak İ, Erkıran M, Mutlu E.Substance use is a risk factor for violent behavior in male patients with bipolar disorder. J Affect Disord. 2016 Mar 15;193:89-93. doi: 10.1016/j.jad.2015.12.059. Epub 2015 Dec 30.

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:

B.1       Evren C, Can S, Saatcioglu Ö, Erkiran M, Evren B, Cakmak D. Lifetime PTSD Among Turkish Alcohol Dependents and it’s Relationship With Depression, Anxiety and Erectile Dysfunction. American Psychiatric Association 2004 Annual Meeting “Psychotherapy and Psychopharmacology: Dissolving the Mind-Brain Barrier”, 157th Annual Meeting, May 1-6, 2004, New York.                                                          

B.2      Özer Ş, Erkıran M, Özmen E, Erkmen H. Keeping safety object to deal with anticipatory anxiety in panic disorder patients World Psychiatric Association International Congress, Poster Session, November 10-13, 2004, Florence, Italy.    

C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler: Yok

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

D.1      Özkara Ç, Ataklı D, Gökalp P, Uğurad I, Erkıran M, Baybaş S, Arpacı B. Psychosocial evaluation of epileptic patients with Washington Psychosocial Seizure Inventory. Epilepsili hastaların psikososyal açıdan WPSI (Washington Psychosocial Seizure Inventory) ile değerlendirilmesi Epilepsi, 1999; 5(3):124-130.

D.2      Samancı AY, Erkıran M, Şahin H, Uçarer N, Erkmen H. Depresyon ve depresyona ikincil anksiyete bozukluklarının klinik ve DST yanıtları açısından karşılaştırılması. Klinik Psikiyatri Dergisi, 2000; 3(3):153-162.                               

D.3      Taktak Ş, Erkıran M, Karşıdağ Ç, Özeren M, Alpay N. Şizofren olgularda aile işlevselliğinin algılanması, sosyodemografik ve klinik özelliklerle ilişkisi üzerine bir çalışma. Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2000; 13(4):196-203.

D.4      Erkıran M, Erkıran GC, Evren C, Şahinler İH. İlaç kullanmayan şizofreni hastalarında saldırganlık ve serum kolesterol düzeyi: Kontrollü bir çalışma. Türk Psikiyatri Dergisi, 2001;12(4):261-272.

D.5      Evren EC, Erkıran M, Ögel K, Çakmak D. Alkol kullanım bozukluklarında intihar girişiminin klinik ve sosyodemografik özelliklerle ilişkisi. Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji (3P) Dergisi, 2001; 9(4):583-590.

D.6      Erkıran M, Şahinler İH, Şahinler DK, Yaman M. Psikotik özellikli ve psikotik özellikli olmayan major depresyon olgularının sosyodemografik, klinik özellikleri ve aile yüklülüğü: Karşılaştırmalı bir çalışma. Nöropsikiyatri Arşivi, 2001; 38(1)31-39.

D.7      Evren EC, Evren B, Erkıran M. Şizofrenili hastalarda özkıyım düşüncesi: pozitif, negatif belirtiler, depresyon ve içgörüyle ilişkisi. Türk Psikiyatri Dergisi, 2002; 13(4):255-264.

D.8      Erkıran M, Evren C, Güzelhan Y, Erkıran G. Yatarak tedavi gören mani olgularındaki saldırganlık ve kan kolestrol düzeyiyle ilişkisi: Kontrollü bir çalışma. Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji (3P) Dergisi, 2002; 10(3):221-228.

D.9      Evren EC, Evren B, Erkıran M, Alpay N. Akut ve stabil dönemdeki şizofrenili hastalarda depresyon: Pozitif, negatif belirtiler ve içgörü ile ilişkisi. Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji (3P) Dergisi, 2002; 10(4):341-350.

D.10    Evren EC, Er FO, Erkıran M, Çakmak D. Tedavi arayışında olan eroin bağımlılarında I.Eksen psikiyatrik komorbidite: Sosyodemografik ve Madde Kullanım bozuklukları ile olan ilişkisi. Klinik Psikiyatri Dergisi, 2002; 5(2):92-104.

D.11    Erkıran M, Karamustafalıoğlu N, Tomruk N, Kahraman E, Alpay N. Ergen ve erişkin başlangıçlı maninin fenomenolojik farklılıkları: Karşılaştırmalı bir çalışma. Türk Psikiyatri Dergisi, 2003; 14(1):21-30.

D.12    Erkıran M, Evren C, Erkıran GK. İki uçlu duygudurum bozukluğu ve kişilik bozukluğu eştanısı, kontrollü bir çalışma. Türkiye'de Psikiyatri, 2003;5(1-2):20-29.

D.13    Erkıran M, Kahraman E, Evren C, Tomruk N, Karamustafalıoğlu N, Alpay N. Ergen ve erişkin başlangıçlı manide aile yüklülüğü: Karşılaştırmalı bir çalışma, Klinik Psikiyatri Dergisi, 2003; 6(3):129-134.

D.14    Hantaş Y, Maner F, Erkıran M, Turan F, Gökalp P. Alkol-madde kullanım bozukluğu olan kadınlarda yeme özellikleri ve yeme bozuklukları taraması. Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2003; 16(1):24-27.

D.15    Konkan R, Yalçınkaya S, Erkıran M, Erkmen H. Panik bozukluğu ve komorbid tanılar. Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2003; 16(4):219-222.

D.16    Güçlü O, Erkıran M. Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu tanısı konmuş çocukların ebeveynlerinde psikiyatrik yüklülük. Klinik Psikiyatri Dergisi, 2004; 7(1):32-41.

D.17   Maner F, Erkıran M, Hantaş Y. Alkol ve alkol dışı madde bağımlılığı olan kadınlarda yeme bozuklukları: Kontrollü bir çalışma. Bağımlılık Dergisi, 2004; 5(2):12-15.

D.18   Güçlü O, Erkıran M. Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Tanısı Alan Çocukların Ebeveynlerinde Kişilik Bozuklukları. Klinik Psikiyatri Dergisi, 2005; 8(1):18-23.

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E.1      Samancı AY, Erkıran M, Özçelik B. Genelleşmiş Anksiyete Bozukluğu grubu, çalışma I. 30. Ulusal Psikiyatri Kongresi, poster bildiri, 3-7 Ekim 2000, Antalya, 408-411.

E.2       Taktak Ş, Erkıran M, Özeren M, Alpay N. Şizofren olgularda aile işlevselliğinin algılanması, sosyodemografik ve klinik özelliklerle ilişkisi üzerine bir çalışma.30. Ulusal Psikiyatri Kongresi, poster bildiri, 3-7 Ekim 2000, Antalya,143-147.

 

E.3      Karadağ F, Tamar-Gürol D, Evren C, Erkıran M, Karagöz M,  Çakmak D. Alkol madde bağımlılığında disosiyatif bozukluklar. 40. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Kuşadası, 2004, 647

E.4      Murat Erkıran, Hüsnü Erkmen, Ramazan Konkan, Ebru Keleş. Bir ergen polikliğine başvuran hastalarda alkol ve madde kullanım sıklığı.  Poster Bildirisi 41. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 15-20 Kasım Palandöken – Erzurum, 238-239.

E.5      Murat Erkıran, Hüsnü Erkmen, Şeref Özer, Ebru Keleş Bir ergen polikliğine başvuran hastalarda intihar girişimi sıklığı Poster Bildirisi 41. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 15-20 Kasım Palandöken – Erzurum, 239.

                                  

E.6      Selime Çelik, Murat Erkıran, Yavuz Altunkaynak, Şengül Çavaş, F.Dilek Dellal, Dilek Yeşilbaş Baş ağrısı hastalarında aleksitimi, depresyon ve anksiyete ilişkisi Poster Bildirisi 41. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 15-20 Kasım Palandöken – Erzurum, 223.