T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman
Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları
Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Sınav Sonuç Listesi


696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 127’nci Maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23. madde kapsamında, sürekli işçi kadrosuna geçiş için başvuruları kabul edilen hak sahibi işçilerin sınav uygulaması ‘’Sözlü Sınav’’ olarak belirlenmiş olup, bildirilen sınav takvimine göre hastanemiz KAMURAN CEM TOPLANTI SALONU’NDA yapılmıştır. Sözlü Sınavda başarılı olanların listesi ekte sunulmuştur. Sınavda başarısız olanlar yayın tarihinden itibaren 4 (dört) gün içinde sınav kuruluna yazılı itirazda bulunabilirler. İlgili tebliğin 14.maddesinin 2. Fıkrası gereğince ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.


Sınav Sonuç Listesi...