T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman
Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları
Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Sınav Duyrusu


696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 127’nci Maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23. madde kapsamında, sürekli işçi kadrosuna geçiş için başvuruları kabul edilen hak sahibi işçilerin sınav uygulaması ‘’Sözlü Sınav’’ olarak belirlenmiş olup, ekte yer alan sınav takvimine göre hastanemiz KAMURAN CEM TOPLANTI SALONUNDA yapılacaktır. İlgili tebliğin 14.maddesinin 2. Fıkrası gereğince ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Adaylar sınava kimlik kartı ile alınacak olup, cep telefonu, telsiz, kamera vb. nesneler ile sınav salonuna kabul edilmeyeceklerdir.

İlan edilen sınav takviminde belirtilen gün ve saatte sınav yerinde hazır bulunulması gerekmekte olup sınav komisyonu kararı ile sınav tarihi, saatleri ve yerlerinde değişiklik yapılabilecektir. İlgili değişiklikler adaylara sözlü veya yazılı olarak tekrar tebliğ edilecektir.  


Listeyi Görmek İçin Tıklayınız...